การเขียนแผนธุรกิจเพื่อความสำเร็จ

by Stanley Rafael

แผนธุรกิจเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้ประกอบการที่เริ่มต้นธุรกิจที่ต้องการดึงดูดเงินทุนและบริษัทที่จัดตั้งขึ้นแล้วที่ต้องการขยายกิจการใหม่หรือขยายธุรกิจของตน แผนธุรกิจเป็นแผนที่นำทางสู่ความสำเร็จของธุรกิจ หลายธุรกิจล้มเหลวทุกปีเนื่องจากการวางแผนที่ไม่เหมาะสม แผนธุรกิจที่ดีจะช่วยขจัดภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนี้

วัตถุประสงค์: วัตถุประสงค์ของแผนธุรกิจคือการช่วยกำหนดทิศทางของธุรกิจ ในอนาคตควรอยู่ที่ไหนและจะวางทรัพยากรไว้ที่ไหนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น เป็นเอกสารที่พิสูจน์ความน่าเชื่อถือของผู้ให้กู้และนักลงทุนในอนาคต ดังนั้นทำให้พวกเขาเป็นผู้สมัครที่ดีกว่าสำหรับการขอทุน

ความยาว: ข้อความและการจัดรูปแบบของแผนธุรกิจควรตรงไปตรงมาและเรียบง่าย แผนธุรกิจไม่ควรเกิน 40 หน้า ควรใช้ตารางสรุปและแผนภูมิธุรกิจเพื่อให้อ่านและเข้าใจตัวเลขได้ง่าย ไม่ควรใช้ฟอนต์เกินสองฟอนต์ ขนาดตัวอักษรควรมีขนาดอย่างน้อย 11 หรือ 12 พอยต์ ควรใช้ตัวแบ่งหน้าเพื่อแยกหน้าและแผนภูมิ

วัตถุประสงค์: วัตถุประสงค์หลักของแผนธุรกิจคือการจัดทำประมาณการรายได้สำหรับธุรกิจและให้รายละเอียดว่าธุรกิจจะได้รับรายได้อย่างไร

รูปแบบแผนธุรกิจ

ก) บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

นี่คือส่วนแรกของแผนธุรกิจ ส่วนนี้เป็นบทสรุปโดยย่อโดยรวมของธุรกิจ มันจะกำหนดลักษณะของธุรกิจ บทสรุปสำหรับผู้บริหารควรเป็นสิ่งสุดท้ายที่เขียน เมื่อเขียนส่วนประกอบที่เหลือของแผนธุรกิจแล้ว ผู้ประกอบการจะเข้าใจได้ชัดเจนว่าควรเขียนอะไรเป็นบทสรุปสำหรับผู้บริหาร บทสรุปสำหรับผู้บริหารมีดังต่อไปนี้:

พันธกิจ- นี่คือที่ที่แผนธุรกิจระบุว่าลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ธุรกิจนำเสนออย่างไร แผนธุรกิจจำเป็นต้องระบุผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทจะนำเสนอ

วัตถุประสงค์ – นี่คือสิ่งที่ผู้ประกอบการคาดหวังให้ธุรกิจบรรลุผล โดยพื้นฐานแล้วเป็นการกำหนดเป้าหมายสำหรับบริษัท

ข) คำอธิบายบริษัท

ในส่วนนี้ แผนธุรกิจจะกล่าวถึงรายละเอียดของธุรกิจ ส่วนรายละเอียดบริษัทประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้:

ความเป็นเจ้าของ – บริษัทจะเป็นเจ้าของประเภทใด: กรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท

Location – ระบุว่าธุรกิจจะตั้งอยู่ที่ใด ควรกล่าวถึงสำนักงาน ร้านค้าปลีก และสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ควรระบุที่อยู่เว็บไซต์หากธุรกิจมี

สินค้าและบริการ – ธุรกิจจะให้บริการอะไร จะเป็นบริการหรือผลิตภัณฑ์?

เงินทุน – นี่คือที่ที่ระบุว่าธุรกิจขนาดเล็กจะได้รับเงินทุนอย่างไร เงินทุนแบ่งออกเป็นสองส่วน ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นและสินทรัพย์เริ่มต้น ค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้น ได้แก่ ค่ากฎหมาย ค่าปรับปรุงและค่าเช่าอุปกรณ์ สินทรัพย์เริ่มต้น คือ รายการที่เจ้าของธุรกิจจะใช้ในการดำเนินธุรกิจ ตัวอย่างเช่น เงินสด อุปกรณ์ที่ซื้อ และสินค้าคงคลัง

ค) แผนการจัดการและการดำเนินงาน

ส่วนนี้ของแผนธุรกิจมีรายละเอียดว่าธุรกิจจะทำงานอย่างไรในแต่ละวัน ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้:

การจัดการ – นี่คือรายชื่อบุคลากรที่จะมีตำแหน่งผู้จัดการและคำจำกัดความของบทบาทในธุรกิจ

การดำเนินงาน – อธิบายกระบวนการที่ธุรกิจใช้ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการไปยังผู้บริโภค

ง) แผนการตลาด

รายละเอียดความพยายามของธุรกิจขนาดเล็กในการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับฐานลูกค้า แผนการตลาดจะมีรายการดังต่อไปนี้:

อุตสาหกรรม – แสดงรายชื่อผู้เล่นทั้งหมดในตลาด การแข่งขัน ประเภทสินค้าและบริการที่มี จุดแข็งที่ตนมี และวิธีดึงดูดลูกค้า

ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า – ส่วนนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะซื้อจากธุรกิจ ข้อมูลประชากรของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมของบริษัท

You may also like

Leave a Comment

© 2023 Logical Thailand- All Rights Reserved.